Zakup nieruchomości

Przed zakupem pierwszej nieruchomości powinieneś zadbać o kompleksową analizę rynku, która przede wszystkim pozwoli zyskać Ci ogląd na rynek, na którym chcesz działać. Jest to o tyle ważne, że wszelkie błędy na etapie szacowania mogą sprawić, że cała inwestycja stanie się nieopłacalna, a nie o to nam przecież chodzi.
Analizę rynku powinniśmy rozpocząć od zawężenia obszaru poszukiwań do jednej dzielnicy. Dlaczego? Dużo łatwiej będzie Ci się zorientować na mniejszym obszarze, niż gdybyś miał zakresem swoich działań objąć na przykład całe miasto. Poświęcając tym samym mniejszą ilość czasu będziesz mógł znacznie lepiej zapoznać się z danym obszarem.
Rozeznanie rynku jest aspektem, który uznać można za zdecydowanie kluczowy w kontekście inwestowania. Jednocześnie jest to obszar działań, nad którym prace możesz rozpocząć od momentu, w którym podejmujesz decyzje o wejściu na rynek nieruchomości. Aby dobrze poznać rynek musi upłynąć czas – trzeba zapoznać się z cenami i poznać głosy mieszkańców o tym, jaki panuje w danym miejscu klimat.